Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/5)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/5)
Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Cơ sở chăn nuôi lớn phải được cấp phép
Xúc tiến xuất khẩu bơ vào thị trường Mỹ
Khẩn trương chuẩn bị xuất khẩu sữa sang Trung Quốc
Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y: Cơ hội lớn cho ngành sữa Việt Nam
Thả 15.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Nuôi tôm cỡ lớn