Kỹ thuật chăn nuôi ngan – vịt (09/04/2016)

File đính kèm:
Kỹ thuật chăn nuôi ngan – vịt

Việt Nam là một trong 6 quốc gia/ vùng lãnh thổ (Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia và Đài Loan) nuôi nhiều ngan - vịt nhất ở châu Á. Truy nhiên, chăn nuôi ngan - vịt ở nước ta còn nặng về quảng canh, phân tán, quy mô nhỏ lẻ, chưa mạnh dạn áp dụng các quy trình công nghệ. Cuốn sách “Kỹ thuật chăn nuôi ngan – vịt” là cẩm nang giúp người nuôi ngan – vịt có được kiến thức khoa học, nắm vững các quy trình kỹ thuật để tổ chức chăn nuôi có hiệu quả.

Thanh Hải IRC
http://www.khuyennongvn.gov.vn/
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz