Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)
Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 13 - 19/11)
Tại các tỉnh phía Bắc, trên cây lúa, bệnh lùn sọc đen tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy. Chuột, bệnh khô vằn.... hại nhẹ trên lúa Mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa đến chín.
Đảm bảo nông sản Long An đạt ATTP và đáp ứng truy xuất nguồn gốc
Hà Nội có 50ha rau hữu cơ được chứng nhận
Quản lý cửa hàng trái cây an toàn
Cải thiện phẩm chất cây có múi
Khánh Hòa hướng nuôi biển bền vững
Một doanh nghiệp bỏ 12 tỷ trồng bơ