Công nghệ nuôi cá chình hoa thu hoạch 70kg/m3 nước
Công nghệ nuôi cá chình hoa thu hoạch 70kg/m3 nước
Nuôi cá chình hoa trong ao đất chỉ cho năng suất trung bình từ 10 - 15kg cá/m3 nước, nhưng nếu nuôi công nghệ cao trong hệ thống tuần hoàn nước khép kín có thể cho thu hoạch lên đến 70kg cá/m3 nước, thậm chí còn cao hơn.
Thay đổi cơ cấu chăn nuôi thế nào?
Vải thiều sạch Lục Ngạn xuống Thủ đô
Vùng biên chuyển đổi cây trồng, ứng phó hạn hán
Kiên Giang: 8 huyện, thành phố chuyển đổi nông nghiệp bền vững
9X xứ Tuyên trồng dưa sạch '5 không'
Làm lúa như chơi nhờ cơ giới hóa