Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3
Tỉnh
Khánh Hòa
Địa chỉ
779 Lê Hồng Phong, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mã số chỉ định
TCCN-VietGAHP 12-05
Phạm vi chứng nhận
Gia cầm, bò sữa, lợn, ong.
Số điện thoại
058.388.2097/058.388.4812
Email
branch3.nafi3@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
19/09/2013
Ngày hết hạn
18/09/2018
File Quyết định chỉ định