TCVN 13528-1:2022 Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – Phần 1: Nuôi trồng thủy sản trong ao
Sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất nuôi trồng thủy sản an toàn theo GAP nói riêng là xu hướng tất yếu để tạo nên một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
Chủ động phòng, chống dịch bệnh mới trên cá rô phi
Cục Thú y cho biết đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống loại dịch bệnh nguy hiểm gây ra trên cá rô phi...
Thông tư 07/2017/TT-/TT-BNNPTNT Ban hành Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản-Cá tra phi lê đông lạnh” - QCVN 02-27:2017/BNNPTNT
Ngày 21/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh”. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuất và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm cá tra, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất , kinh doanh sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh làm thực phẩm và các cơ quan quản lý có liên quan.
Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi
[15/04/2016]
Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa ban hành Quyết định số 1233/QĐ-BNN-TCTS ngày 11/04/2016 về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá rô phi thương phẩm. Bản hướng dẫn này được xây dựng chi tiết dựa trên Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06 tháng 09 năm 2014 nhằm giúp cơ sở nuôi hiểu rõ và dễ dàng áp dụng VietGAP trong nuôi cá rô phi. Hướng dẫn này tập trung chủ yếu vào 3 nhóm chỉ tiêu chính là An toàn thực phẩm; quản lý sức khỏe thủy sản nuôi và bảo vệ môi trường.
Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm
[09/04/2016]
Để giúp bà con nuôi tôm có những thông tin và ứng dụng vào kỹ thuật nuôi tôm sú, Trung tâm Khuyến ngư Trung ương phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa giới thiệu cuốn sách "Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm" để bà con tham khảo, vận dụng vào nuôi tôm sú trong điều kiện cụ thể để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.
Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho nuôi thương phẩm tôm nước lợ
[10/12/2015]
Ngày 24/11/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4835/QĐ-BNN-TCTS về hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei) và tôm sú (P.monodon). Quyết định này thay thế Quyết định số 1617/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm sú (P.monodon) và tôm chân trắng (P.vannamei). Quyết định này có hiệu lực 15 ngày sau khi ký ban hành.
Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
[09/01/2012]
Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Quyết định này quy định một số chính sách hỗ trợ đối với sản xuất, sơ chế các sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn thuộc Danh mục sả...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIETGAP

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.634.1933 ext. 150

Email: vietgap@fsi.org.vn

Hotline: 0904.628.499

| |
Copyright © 2014 VietGap - All Right Reserved.
Đang online: 311
Tổng truy cập: 37024061