Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm (09/04/2016)

File đính kèm:
Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm

Để giúp bà con nuôi tôm có những thông tin và ứng dụng vào kỹ thuật nuôi tôm sú, Trung tâm Khuyến ngư Trung ương phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư Khánh Hòa giới thiệu cuốn sách "Kỹ thuật nuôi tôm sú thương phẩm" để bà con tham khảo, vận dụng vào nuôi tôm sú trong điều kiện cụ thể để đạt hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

Thanh Hải IRC
http://www.khuyennongvn.gov.vn/
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz