Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES)

Logo
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES)
Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Tầng 3, Nhà A7, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-13-02
Phạm vi chứng nhận
Chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản
Số điện thoại
043. 7711715
Email
fitesvietnam@gmail.com;
Website
Ngày Cấp
11/03/2013
Ngày hết hạn
11/03/2018
File Quyết định chỉ định