Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
Nhà KCS, 31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-13-07
Phạm vi chứng nhận
Tôm chân trắng, tôm sú, cá tra
Số điện thoại
0511.383.6761
Email
branch2.nafi@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
09/10/2013
Ngày hết hạn
08/10/2018
File Quyết định chỉ định