Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4
Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Số 30 Hàm Nghi, 1, TP.Hồ Chí Minh
Mã số chỉ định
VietGAP-CN-13-04
Phạm vi chứng nhận
Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
Số điện thoại
083.821.0815
Email
branch4.nafi@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
17/06/2013
Ngày hết hạn
16/06/2018
File Quyết định chỉ định