Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

Logo
Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản
Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội - Tầng 5, Nhà A1
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-13-06
Phạm vi chứng nhận
Thuỷ sản
Số điện thoại
04 3724 6077 hoặc 043.7246897 ; Fax: 04 3724 6078
Email
cuongvt.vp@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
15/12/2014
Ngày hết hạn
Văn phòng đại diện
TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Khánh Hòa
File Quyết định chỉ định