Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5

Logo
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Tỉnh
Cà Mau
Địa chỉ
số 57 Phan Ngọc Hiển, phường 6, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-14-01
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả tươi, lúa.
Số điện thoại
0780 3838396
Email
nafiqad5@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
23/01/2014
Ngày hết hạn
22/01/2019
File Quyết định chỉ định