Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Logo
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Tổ 44 - phường Mai dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Mã số chỉ định
VietGAP-CN-15-02
Phạm vi chứng nhận
Bò sữa, lợn, gia cầm
Số điện thoại
Tel: 043.8512566 - Fax: 043.8512566
Email
ttptcnclsp_sonnptnt@hanoi.gov.vn hoặc trungtamphantichhanoi@gmail.com
Website
Ngày Cấp
05/05/2015
Ngày hết hạn
04/05/2018
Văn phòng đại diện
Số 143 - Hồ Đắc Di - Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội
File Quyết định chỉ định