Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Logo
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số chỉ định
VietGAP-CN-14-01
Phạm vi chứng nhận
Bò sữa, lớn, gia cầm và ong
Số điện thoại
0437561025
Email
quacert@quacert.gov.vn
Website
Ngày Cấp
07/04/2014
Ngày hết hạn
07/04/2019
Văn phòng đại diện
Số 40, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
File Quyết định chỉ định