Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5

Logo
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5
Tỉnh
Cà Mau
Địa chỉ
số 57 Phan Ngọc Hiển, phường 6, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-14-09
Phạm vi chứng nhận
Số điện thoại
0780 3838396
Email
nafiqad5@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
26/02/2014
Ngày hết hạn
25/02/2019
File Quyết định chỉ định