Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Logo
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
Tỉnh
Tiền Giang
Địa chỉ
Quốc lộ 50 ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-13-13
Phạm vi chứng nhận
Rau, quả, lúa
Số điện thoại
073. 3872175
Email
ttktcnsh@tiengiang.gov.vn
Website
Ngày Cấp
24/12/2013
Ngày hết hạn
23/12/2018
File Quyết định chỉ định