Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
Nhà KCS, 31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Mã số chỉ định
TCCN-VietGAHP 14-02
Phạm vi chứng nhận
Bò sữa, gia cầm, lợn, ong.
Số điện thoại
0511.383.6761
Email
branch2.nafi@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
26/09/2014
Ngày hết hạn
25/09/2019
File Quyết định chỉ định