Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2
Tỉnh
Đà Nẵng
Địa chỉ
Nhà KCS, 31 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Mã số chỉ định
VietGAP-TT-12-01
Phạm vi chứng nhận
Lúa, quả, cà phê, chè, rau.
Số điện thoại
0511.383.6761
Email
branch2.nafi@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
21/12/2012
Ngày hết hạn
20/12/2017
File Quyết định chỉ định