Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4

Logo
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4
Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
Số 30 Hàm Nghi, 1, TP.Hồ Chí Minh
Mã số chỉ định
VietGAP-TS-13-07
Phạm vi chứng nhận
Tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá tra
Số điện thoại
083.821.0815
Email
branch4.nafi@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
15/07/2013
Ngày hết hạn
14/07/2018
File Quyết định chỉ định