Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả: Đẩy mạnh tuyên truyền (25/05/2018)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã đối với hệ thống cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước và toàn xã hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phát triển hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả.

LTS: Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án trên.

NNVN xin giới thiệu nhóm giải pháp để phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp.

Trong các giải pháp để thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp thì công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng và phải được xác định là giải pháp cốt lõi, vì mô hình HTX kiểu cũ đã hết “vai trò lịch sử” khi nền kinh tế chuyển từ bao cấp sang cơ chế thị trường thì những HTX hoạt động yếu kém kéo dài trong nhiều năm đã gây nên những hoài nghi, mặc cảm, những quan niệm xấu về mô hình HTX kiểu cũ nên người nông dân không muốn tham gia vào HTX nông nghiệp; hầu hết các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm không đúng mức để tạo điều kiện giúp đỡ HTX nông nghiệp phát triển.


Trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP ở HTX xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ)

Luật HTX năm 2012 thay đổi hoàn toàn về bản chất của HTX trước đây, do mới được ban hành và đang ở trong giai đoạn hoàn thiện các hướng dẫn, cơ chế chính sách thực hiện luật, do đó nhận thức của xã hội trong đó có cả người sản xuất chưa có nhiều thay đổi.

Vì những lý do trên, công tác tuyên truyền phải được coi trọng và đẩy mạnh để làm thay đổi nhận thức, hiểu rõ bản chất của HTX kiểu mới thì HTX mới có thể phát triển trong giai đoạn tới đây. Tuy nhiên, cần phải xác định được đối tượng để có nội dung và phương thức tuyên tuyền thì mới mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể.

Đối với đối tượng thực hiện tuyên truyền là cán bộ quản lý trong hệ thống quản lý nhà nước về HTX, đây là lực lượng quyết định đến việc thi hành Luật HTX có thành công hay không vì với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cán bộ này sẽ tham mưu cho Chính phủ và chính quyền các cấp về các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện; nắm bắt tình hình, tiến hành thanh, kiểm tra ...

Tất cả những hoạt động trên sẽ quyết định đến việc thi hành Luật HTX có đúng hay không. Đặc biệt là cán bộ các cấp ủy và chính quyền cấp xã không can thiệp sâu vào hoạt động của HTX mà chỉ hỗ trợ, giúp đỡ cho HTX hoạt động đúng luật và có hiệu quả.

Phương thức tuyên truyền cho các đối tượng này là tổ chức các hội nghị, hội thảo; khảo sát, đánh giá các mô hình HTX, các địa phương làm tốt để tài liệu hóa, nhân rộng. Phối hợp và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối tượng thực hiện tuyên truyền là các đoàn thể chính trị - xã hội, đây là lực lượng đông đảo và rất quan trọng hỗ trợ và là cầu nối cho hệ thống quản lý nhà nước trực tiếp chuyển tải những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước; giải thích, hướng dẫn cho người dân. Tham gia xây dựng các mô hình phát triển HTX nông nghiệp có hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng.

Phương thức tuyên truyền là tiếp cận trực tiếp với các hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và người sản xuất để tuyên truyền, giải thích, vận động; thông qua việc xây dựng mô hình để phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả; phối hợp kiểm tra để uốn nắn những nhận thức lệch lạc, cách làm chưa hiệu quả.

Đối với các HTX, quan trọng nhất là lực lượng quản lý HTX. Đây là những người chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của Luật HTX, do đó lực lượng này phải nắm rất cụ thể, chi tiết các quy định của nhà nước để áp dụng vào trong quá trình hoạt động của HTX; phải nắm bắt được các thông tin về định hướng phát triển của nhà nước, thông tin thị trường, các kinh nghiệm hay, cách làm tốt để xác định phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Để chuyển tải các nội dung trên cần phải sử dụng tốt các phương tiện truyền thông, cung cấp các tài liệu (tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, sổ tay ...) đơn giản, dễ hiểu để lực lượng này dễ tiếp cận.

Đối với các tổ hợp tác, hiện cả nước có trên 60.000 tổ hợp tác hoạt động trong các chuyên ngành SXNN khác nhau. Hoạt động của các tổ hợp tác bước đầu đã tạo điều kiện cho các hộ nông dân hỗ trợ nhau trong SX đem lại hiệu quả SXNN cao hơn; một số tổ hợp tác đã thực hiện liên kết với DN để cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Tuy nhiên, hoạt động của các tổ hợp tác mới dừng lại ở quy mô nhỏ, liên kết giữa các hộ nông dân và với DN còn lỏng lẻo nên hiệu quả hoạt động vẫn còn hạn chế. Vì vậy cần tuyên truyền cho các tổ viên tổ hợp tác hiểu rõ về việc cần thiết thành lập HTX, lợi ích và các điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế khi tham gia là thành viên HTX nông nghiệp; thông qua đó vận động tổ trưởng tổ hợp tác đứng ra tổ chức các thành viên tổ hợp tác để nâng cấp tổ chức và hoạt động tiến tới thành lập hợp tác xã.

Đối với người sản xuất, đây là lực lượng để tham gia vào thành viên của các HTX, do đó cần phải tuyên truyền cho họ hiểu rõ được tính tất yếu phải tham gia HTX, vì nếu SX nhỏ lẻ sẽ khó có thể tồn tại được trong tình hình SXNN hiện nay (biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nhất là sự cạnh tranh tiêu thụ nông sản trong quá trình hội nhập).

Do đó cần tuyên truyền cho họ hiểu rõ bản chất của HTX kiểu mới và những lợi ích khi tham gia HTX. Đối với lực lượng này cần kiên trì vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức, như thông qua phương tiện truyền thông, gặp gỡ trực tiếp, thông qua các tài liệu tuyên truyền và tham quan các HTX hoạt động có hiệu quả để tăng tính thuyết phục.

Đối với quốc tế, thực hiện truyền thông quốc tế để tuyên truyền đến các nước về sự phát triển HTX nông nghiệp của nước ta.

Chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông gắn với thi đua khen thưởng trong thực hiện mục tiêu phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 đối với cả cấp Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua về đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Theo TRUNG VÂN (nongnghiep.vn)
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIETGAP

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.634.1933 ext. 150

Email: vietgap@fsi.org.vn

Hotline: 0904.628.499

| |
Copyright © 2014 VietGap - All Right Reserved.
Đang online: 152
Tổng truy cập: 36916032