Hướng dẫn áp dụng VietGAHP/GMPs - Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn (01/05/2013)

Hướng dẫn áp dụng VietGAHP/GMPs - Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn

Năm 2013, Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng Nông sản thực phẩm (FAPQDCP)/ Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra xuất bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAHP/GMPs Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn” và “Quy phạm thực hành chuẩn VietGAP/GMPs thịt lợn”. Đây là tài liệu do các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam và Canada biên soạn; được góp ý hoàn thiện bởi các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học; các nhà quản lý từ các Bộ ngành có liên quan; các cơ quan quản lý chuyên môn về nông nghiệp của các tỉnh/thành phố và đặc biệt là những cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia mô hình điểm áp dụng VietGAHP/GMPs trong khuôn khổ Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP).

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz