Hướng dẫn áp dụng VietGAP/GMPs - Chuỗi sản xuất kinh doanh rau, quả tươi (01/05/2013)

Hướng dẫn áp dụng VietGAP/GMPs - Chuỗi sản xuất kinh doanh rau, quả tươi

Năm 2013, Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng Nông sản thực phẩm (FAPQDCP)/ Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn áp dụng VietGAP/GMPs Chuỗi sản xuất kinh doanh rau, quả tươi” và “Quy phạm thực hành chuẩn VietGAP/GMPs rau quả tươi”. Đây là tài liệu do các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam và Canada biên soạn; được góp ý hoàn thiện bởi các nhà khoa học từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học; các nhà quản lý từ các Bộ ngành có liên quan; các cơ quan quản lý chuyên môn về nông nghiệp của các tỉnh/thành phố và đặc biệt là những cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia mô hình điểm áp dụng VietGAP/GMPs trong khuôn khổ Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP).

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz