Trần Văn Dục

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
Ấp Phạm Đình Nông, xã Thạnh Hưng, H.Giồng Riềng
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-91-0006
Số điện thoại
0917.774654
Sản phẩm
Cá Chạch bùn
Ngày Cấp
03/11/2017
Ngày hết hạn
02/11/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thị Lan Thanh
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert