Chọn danh mục doanh nghiệp :
Tỉnh :
Tên doanh nghiệp/ cơ sở :
Mã số VietGAP :
Địa chỉ :
Số điện thoại :
Website :
Sản phẩm được chứng nhận:
Tổng diện tích (ha):
Sản lượng dự kiến:
Ngày cấp chứng chỉ:
Ngày hết hạn chứng chỉ:
Chủ cơ sở sản xuất:
Tổ chức chứng nhận :
Nhập mã xác nhận:(*)
 

Hỗ trợ đăng thông tin:

Mr. Thắng
Mobile: 0979.582.989 / 0904.910.879  Email:  vietgap@fsi.org.vn
Tel: 043.634.1933 ext. 30  / Fax: 043.6341.137