Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy sản số 4 - Đồng Tâm

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Cụm Công Nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-87-0004
Số điện thoại
0673.541.900
Sản phẩm
Cá tra
Ngày Cấp
30/06/2017
Ngày hết hạn
11/02/2017
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Lực
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert