Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thủy sản Bình Minh

Tỉnh
Ninh Bình
Địa chỉ
Khối 2, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-37-0002
Số điện thoại
Sản phẩm
Tôm (Tôm thẻ chân Trắng)
Ngày Cấp
30/05/2017
Ngày hết hạn
29/05/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Vũ Hải Đường
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert