Tổ hợp tác nuôi cá tra Đồng Bằng Xanh

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
Ấp Tân Hạnh, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-86-0020
Số điện thoại
0989175075
Sản phẩm
Cá tra
Sản lượng dự kiến
1806 tấn
Ngày Cấp
24/02/2016
Ngày hết hạn
23/02/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Mẫn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert