Tổ hợp tác nuôi cá tra Hừng Sáng

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
Ấp Tân Hòa, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-86-0015
Số điện thoại
01222870678
Sản phẩm
Cá tra
Sản lượng dự kiến
1.188 tấn
Ngày Cấp
24/02/2016
Ngày hết hạn
23/02/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Phan Trung Hậu
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert