Công ty TNHH Vĩnh Thuận

Tỉnh
Sóc Trăng
Địa chỉ
Khóm Biển Trên, P.Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-02-94-0001
Số điện thoại
079.386.4382
Sản phẩm
Tôm sú, tôm thẻ chân trắng
Tổng diện tích (ha)
94
Sản lượng dự kiến
800 (tấn)
Ngày Cấp
21/03/2017
Ngày hết hạn
20/03/2019
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES)