Cty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Long

Tỉnh
Vĩnh Long
Địa chỉ
Số 52/12B đường Phó Cơ Điều, khóm 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Mã số VietGAP
VIETGAP-CN-01-86-0001
Số điện thoại
0982710742
Sản phẩm
Gà, lợn
Ngày Cấp
08/07/2019
Ngày hết hạn
07/07/2021
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Bảo Toàn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert