HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đoàn Kết

Tỉnh
Quảng Trị
Địa chỉ
Thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-45-0002
Số điện thoại
0918 969481
Sản phẩm
lợn (thịt)
Ngày Cấp
29/12/2018
Ngày hết hạn
28/12/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Ngọc Xuân
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert