Cơ sở chăn nuôi Dư Văn Thái

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-NH-CN-12-01-0002
Số điện thoại
0949995288
Sản phẩm
Lợn nái sinh sản và lợn thịt
Ngày Cấp
12/12/2018
Ngày hết hạn
11/12/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Dư Văn Thái
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert