Cơ sở chăn nuôi Vũ Văn Chu

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
ấp Đông Bình, TT. Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Mã số VietGAP
VietGAP-NH-CN-12-01-0003
Số điện thoại
0949995288
Sản phẩm
Lợn (giống và thịt)
Ngày Cấp
12/12/2018
Ngày hết hạn
11/12/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Vũ Văn Chu
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert