Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai

Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-75-0004
Số điện thoại
0932 055 666
Sản phẩm
Heo (heo thịt)
Ngày Cấp
27/11/2018
Ngày hết hạn
27/11/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Jira Wit Rachatanan
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert