Trang trại chăn nuôi Trần Thị Thuận Hoa

Tỉnh
Thái Bình
Địa chỉ
Thôn Nho Lâm Đông, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-34-0003
Số điện thoại
0978987789
Sản phẩm
Lợn (lợn nái sinh sản)
Ngày Cấp
20/11/2018
Ngày hết hạn
19/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Thị Thuận Hoa
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert