Công ty TNHH Nông Nghiệp Làng Sen Việt Nam - Cơ sơ Chăn nuôi Phạm Thị Ngọc Loan

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Áp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-70-0016
Số điện thoại
0917937089 (Thúy)
Sản phẩm
Lợn (Lợn thịt)
Ngày Cấp
02/11/2018
Ngày hết hạn
01/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Thị Ngọc Loan
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert