Trang trại chăn nuôi Thành Đô

Tỉnh
Quảng Ngãi
Địa chỉ
Thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-51-0001
Số điện thoại
0977712486
Sản phẩm
Gà (gà thịt)
Ngày Cấp
02/11/2018
Ngày hết hạn
01/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Quảng Hoàng Đô
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert