Trang trại chăn nuôi Nguyễn Đức Lý

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Thạnh Trung, Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-72-0013
Số điện thoại
0964 349 255
Sản phẩm
Lợn (Lợn thịt)
Ngày Cấp
31/01/2018
Ngày hết hạn
30/01/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Đức Lý
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert