Trang trại chăn nuôi lợn Phố Tây

Tỉnh
Hà Tĩnh
Địa chỉ
Xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-42-0014
Số điện thoại
0912891456
Sản phẩm
Lợn (Lợn thịt)
Ngày Cấp
30/12/2017
Ngày hết hạn
29/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Hải Triều
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert