Cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung Trần Cao Toàn

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-70-0019
Số điện thoại
0271.3865799
Sản phẩm
Lợn (Lợn thịt)
Ngày Cấp
30/12/2017
Ngày hết hạn
29/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Cao Toán
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert