Công ty TNHH nông nghiệp Làng Sen Việt Nam - Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Liêm

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, Thị Xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-60-0002
Số điện thoại
0937 278 256
Sản phẩm
Lợn thịt
Ngày Cấp
29/08/2017
Ngày hết hạn
28/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Nhân - Quản lý trại
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert