Công ty TNHH Thương mại sản xuất Me Non – Chi nhánh trại heo Kim Hòa La Ngà

Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ
Tổ 1, ấp 94, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-75-009
Số điện thoại
086 2682365
Sản phẩm
Lợn thịt
Ngày Cấp
18/08/2017
Ngày hết hạn
17/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Thị Phương Trâm
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert