Trang trại Lưu Văn Viên

Tỉnh
Thanh Hóa
Địa chỉ
Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-38-0002
Số điện thoại
0976966211
Sản phẩm
Lợn nái và lợn thịt
Ngày Cấp
13/09/2017
Ngày hết hạn
12/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Lưu Văn Viên
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert