Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ,thương mại Ngọc Linh Việt Nam

Tỉnh
Hưng Yên
Địa chỉ
Nghĩa Trụ-Văn Giang-Hưng Yên
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-33-0001
Số điện thoại
0912158159
Sản phẩm
Lợn nái và Lợn thịt
Ngày Cấp
18/08/2017
Ngày hết hạn
17/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Tô Ngọc Kiên
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
Website