Trang trại Chử Mạnh Tuấn

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-01-0009
Số điện thoại
01648933558
Sản phẩm
Lợn thịt
Ngày Cấp
23/08/2017
Ngày hết hạn
22/08/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Chử Mạnh Tuấn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert