Công ty TNHH nông nghiệp Làng Sen Việt Nam - PS3

Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ
Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-75-0003
Số điện thoại
0917 937 089
Sản phẩm
Quy trình chăn nuôi lợn
Ngày Cấp
05/05/2016
Ngày hết hạn
04/05/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Thị Thanh Thúy
Tổ chức chứng nhận
Chọn tổ chức