Công ty Cổ phần Thái Việt Swine Line

Tỉnh
Quảng Nam
Địa chỉ
Thôn Trung Lương, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Quảng Nam
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-49-0001
Số điện thoại
(0510)3923911
Sản phẩm
Lơn thịt và lợn hậu bị
Ngày Cấp
19/01/2017
Ngày hết hạn
18/01/2019
Chủ cơ sở sản xuất
RACHAN ARAYAWONGCHAI
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert