Trang trại chăn nuôi Đặng Thị Thu Phượng

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Tổ 3, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-70-0018
Số điện thoại
0939772297
Sản phẩm
VietGAP chăn nuôi cho gà thịt
Ngày Cấp
21/12/2016
Ngày hết hạn
20/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Đặng Thị Thu Phượng
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert