Công ty TNHH nông nghiệp Làng Sen Việt Nam - Cơ sở chăn nuôi Phạm Thị Ngọc Loan C

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Áp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-70-0016
Số điện thoại
Sản phẩm
VietGAP chăn nuôi heo
Ngày Cấp
17/12/2016
Ngày hết hạn
16/12/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Thị Ngọc Loan
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert