Công ty TNHH TM-SX Trại Việt (Vietfarm)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-72-0005
Số điện thoại
(+84) 8 5449 1159 - 5449 1160 - 5449 1161 - 54491162
Sản phẩm
Gà (gà thịt, gà đẻ trứng)
Ngày Cấp
20/06/2016
Ngày hết hạn
19/06/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Đàm Văn Hoạt
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert