Cơ sở CN gia súc tập trung Trần Cao Toàn

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Mã số VietGAP
VIETGAP-CN-01-12-70-0019
Số điện thoại
0365270671
Sản phẩm
Lợn (thịt)
Ngày Cấp
20/09/2019
Ngày hết hạn
19/09/2021
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Cao Toán
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert